Sophia Revalidatie

Logo Sophia RevalidatieAnnebeth (7) en Sophia Revalidatie hebben een droom…

…een droom om een vaste en overdekte loopbrug te bouwen tussen Mytylschool de Piramide en Sophia Revalidatie, zodat Annebeth en haar vrindjes en vriendinnetjes veilig, droog en efficiënt kunnen pendelen tussen onderwijs en behandeling.

Sophia Revalidatie

Sophia Revalidatie en kinderen

Eén van de speerpunten van Sophia Revalidatie is kinderrevalidatie. Onze kinderrevalidatie richt zich op lichamelijk gehandicapte kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd door de gevolgen van een ziekte, een aangeboren of een verworven aandoening. Tijdens de revalidatie wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind en aan de gevolgen voor het gezin.

Sophia Revalidatie biedt een integraal aanbod van vorming, ontwikkeling en revalidatiebehandeling. Dat wil zeggen dat Sophia Revalidatie samen met de school en de ouders een passend schema opzet, waarin de kinderen pendelen tussen school en revalidatie.

Sophia Revalidatie vindt dat kinderen recht hebben op een veilige school en goede zorg. Deze combinatie zullen we wat er ook gebeurt blijven aanbieden. Echter een effectieve tijdsbesteding dreigt nu in het gevaar te komen vanwege gebrek aan geld. Daarom vragen wij uw aandacht. Wij nemen initiatief om een werkbare oplossing voor deze kwetsbare kinderen te bieden. Wij hopen dat u zich – samen met ons – sterk wilt maken voor uitstekende kinderrevalidatie. U vindt toch ook dat kwetsbare kinderen niet de dupe moeten zijn van geldgebrek?

Het probleem

Sophia Revalidatie heeft in december 2013 een patiëntvriendelijk nieuw revalidatiecentrum betrokken. De oudbouw van Sophia Revalidatie had een directe verbinding met de aanpalende mytylschool de Piramide, zodat de leerlingen van de mytylschool makkelijk binnendoor en binnen enkele minuten van therapieafdeling naar hun klaslokaal konden komen.

Binnenkort gaan Tytylschool De Witte Vogel en de mytylschool De Piramide samen één nieuwe schoolbouw betreden. De school biedt dan onderwijs aan kinderen met een ernstige lichamelijke handicap en kinderen die naast een motorische handicap ook een verstandelijke beperking hebben. Nieuwbouw kost veel geld. Dit brengt met zich mee dat een overdekte verbinding tussen de nieuwbouw van de scholen en Sophia Revalidatie niet kon worden gefinancierd.

Het nieuwe revalidatiecentrum ligt nu een paar honderd meter verderop, waardoor de leerlingen genoodzaakt zijn om buitenom van school naar de therapieruimte te gaan, en terug. Dit is niet wenselijk, omdat essentiële onderwijstijd en therapietijd verloren gaan. Maar belangrijker nog omdat hierbij de algemene gezondheid van deze kwetsbare kinderen in het geding komt. Als er niets verandert moeten namelijk de kinderen dagelijks door weer en wind de transfer heen en terug maken.

Zowel de gemeente, de scholen en Sophia Revalidatie hebben geen geld voor dit project. Toch vindt het team kinderrevalidatie van Sophia Revalidatie dat de verbinding er moet komen!
De realisatie van de brug kan enkel geschieden als er voldoende externe financiële gelden worden geworven.

De oplossing – een vaste en overdekte verbinding

Voor deze kwetsbare kinderen moet er een vaste en overdekte verbinding komen zodat ze veilig, droog en efficiënt kunnen pendelen tussen school en het revalidatiecentrum van Sophia Revalidatie.

Rendement

Dit betekent meer tijd voor school en meer tijd voor revalidatie. Een win-win situatie, waarbij er 20 minuten per behandeling kan worden besteed aan dingen die er echt toe doen. Maar belangrijker nog omdat hierbij de algemene gezondheid van deze kwetsbare kinderen in het geding komt, omdat zij dagelijks door weer en wind de transfer heen en terug moeten maken.

De kosten

De kosten van de realisatie van de loopbrug zijn per 1 oktober 2014 geschat op circa € 200.000. Deze investering draagt bij aan goede kinderrevalidatie. Een investering die onze gehandicapte kinderen meer dan verdienen.

Helpt u mee?

Met uw steun kunnen gehandicapte kinderen met een slechte gezondheid veilig, warm en droog aankomen bij de therapieruimte. Elke vorm van financiële bijdrage is bij ons zeer welkom. Voor vragen omtrent deze aanvraag kunt u contact opnemen met mevrouw drs. D.B.M (Dorien) Korsten via telefoonnummer: 06-22971488 of door een e-mail te sturen naar: .

Informatie over Sophia Revalidatie
www.sophiarevalidatie.nl