Stichting School’s Cool Westland

Logo Stichting School's CoolHoe overleef ik de brugklas? Welkom bij School’s cool Westland!

Voor alle kinderen (en hun ouders!) is de overgang van basisschool naar vmbo, havo of vwo spannend. Want veel verandert: geen vaste juf of meester meer, andere lessen en lesstof, verschillende schooltijden, andere klasgenoten. Met hulp van de ouders en de school kunnen de meeste kinderen deze veranderingen goed aan, maar voor sommige leerlingen uit groep 8 is deze periode vol risico. Door hun aard, gedrag of omstandigheden thuis kan het gemakkelijk mis gaan. Spijbelen, onderpresteren of schooluitval zijn dan het gevolg. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die erg onzeker zijn, die zich slecht concentreren, extreem stil zijn of juist hyperactief, moeilijk contact maken enzovoort. Of kinderen met een ernstig zieke ouder of andere gezinsomstandigheden die een goede start in de brugklas in de weg staan. Zij krijgen bij School’s cool een mentor, een vrijwilliger, die de leerling komt helpen bij het huiswerk, hem of haar zelfstandig leert werken en eventueel helpt bij het vinden van een leuke vrijetijdsbesteding. Daarvoor komt de mentor één keer in de week gedurende anderhalf jaar bij de leerling thuis, zodat ook de ouders erbij worden betrokken.

Dankzij de steun van de vrijwillige thuismentor komen deze leerlingen hun brugklasjaar goed door en worden spijbelen en schooluitval voorkomen. School’s cool Westland is in 2011 begonnen en heeft in de afgelopen jaren al tientallen kinderen geholpen. Dit schooljaar hebben we 42 leerlingen die door evenzoveel mentoren worden begeleid. Volgend jaar verwachten we ruim 6o kinderen te begeleiden.

Wollebrandcross

De donatie van de Wollebrandcross willen we graag benutten voor kleine, extra uitgaven voor de leerlingen. Een bedrag waarover de mentor kan beschikken en dat hij of zij kan besteden aan een verjaardagscadeautje, een beloning voor een goed rapport of goed gedrag, een uitstapje naar museum of bioscoop enzovoort. En als het bedrag het toelaat kunnen we het ook mede besteden aan scholing en training van de mentoren.